Privacy Policy

Privacybeleid – Casinogames77

Nodig uit voor https://phpstack-962433-3360738.cloudwaysapps.com/ (de ‘Website’).
Wie we zijn

Deze internetsite is een website die wordt beheerd door Casinogames77 (“CasinoGames77”, “wij”, “ons” of “onze”).

Door onze website te bekijken en onze oplossingen te gebruiken, herkent u deze persoonlijke privacyverklaring te lezen en volledig in overweging te nemen.

Het bedrijf erkent dat we bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gebonden zijn aan de wetten van Malta en ook uw persoonlijke gegevens zeker zullen verwerken op basis van de AVG. Voor elke vorm van aanvullende vraag of vraag over hoe wij uw persoonlijke gegevens precies gebruiken, kunt u onze hulp inschakelen.

Elke vorm van kennisgeving, verzoek of andere interactie die u aan het bedrijf richt, wordt ofwel per aangetekende post verzonden, met een verzoek om ontvangstbevestiging, of per e-mail. Alle interacties die via e-mail worden gedaan, worden beschouwd als zijnde ontvangen op de werkdag die overeenkomt met de dag van verzending.

betekenissen

Geprofiteerd van termen in deze Verklaring hebben de betekenis die eraan wordt toegekend onder de AVG, en zullen ook op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt in de onderstaande lijst voor interpretaties gebruik gemaakt van:

GDPR- de General Information Security Guideline (EU) 2016/679, van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de verdediging van alle natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie en over de gratis verplaatsing van dergelijke gegevens, evenals de intrekking van Richtlijn 95/46/EG, zoals gewijzigd, gewijzigd of vervangen, en ook periodiek actief.
Diensten – de Diensten die door het Bedrijf via de Website worden verleend.
Individu- iedereen die een Account of toegangen registreert en op de internetsite surft (“U”, “Uw”).
Onderwerp

Deze privacyverklaring beschrijft de voorwaarden die het bedrijf volgt om de persoonlijke privacy van onze personen te beschermen. We verzamelen en verwerken uw persoonlijke informatie en garanderen ook hun veiligheid en privacy.

We hebben het recht om deze privacykennisgeving te wijzigen en te upgraden, wanneer het dit gepast acht, en elke vorm van wijzigingen daarvan zal van kracht worden en het gevolg zijn van de omstandigheden waarin ze online op de site verschijnen. Elke vorm van significante wijzigingen in deze kennisgeving van persoonlijke privacy zal aan u worden meegedeeld.

Concepten van gegevensverwerking

We beschouwen uw fundamentele rechten volledig en vinden de verdediging van uw persoonlijke gegevens een punt van zorg. Dienovereenkomstig houden wij ons bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens aan de naleving van standaardconcepten:

We verstrekken uw persoonlijke informatie alleen voor geautoriseerde en eerlijke verwerking en handhaven ook volledige openheid over de manier waarop we uw persoonlijke informatie beheren.
We verzamelen en verfijnen uw persoonlijke informatie alleen voor gedefinieerde, specifieke en ook echte doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, en we verfijnen deze niet beter op een manier die onverenigbaar is met deze functies.
We verfijnen uw persoonlijke informatie alleen voor zover dit nodig is en geschikt is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie nauwkeurig is en, waar nodig, wordt bijgewerkt met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, en nemen alle verstandige maatregelen om deze onmiddellijk te verwijderen of te herstellen in geval van fouten.
We verfijnen uw persoonlijke gegevens op een manier die de veiligheid ervan verzekert door gebruik te maken van geschikte technische en organisatorische procedures.

Als geheel houden wij ons aan alle toepasselijke wetgeving en wettelijke verplichtingen, als gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Soorten verzamelde persoonlijke informatie

Het Kantoor verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens.

Op het punt van uw toegankelijkheid en gebruik ook de website:

IP adres;
Gegevens van eindgebruikersgadgets;
Surfgegevens;
Informatie over individuele voorkeuren met betrekking tot de Website.

Alle andere persoonlijke gegevens worden rechtstreeks door u verstrekt tijdens uw interactie met Casinogames77.
Functies en wettelijke basis voor gegevensverwerking.

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens verfijnen om zijn verantwoordelijkheden onder de voorwaarden te vervullen, voor het naleven van functies:

Beheer en ontwikkeling van de Site en de Providers;
Verbetering van de klantervaring, bestaande uit het bedingen van Aanbieders op maat en vernieuwing van de Website en de Diensten;
Groei van nieuwe producten, hulpprogramma’s en ook aanbiedingen;
Verzameling, verwerking, alsmede het uitvoeren van (statistisch) onderzoek en ook analyse van informatie; en ook.
Bevestiging van de naleving van de voorwaarden van de site.

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens alleen met uw wettelijke toestemming verwerken voor de volgende doeleinden:

Industriële communicatie, reclame, evenals de marketing van Onze Oplossingen of diensten van derden; ook.
Uitvoeren van onderzoeken voor onderzoeksdoeleinden en trainingen voor klantwerving.

U heeft te allen tijde het recht om uw machtiging in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens voorafgaand aan de intrekking ervan.

Informatie ontvangers

Voor de uitvoering van de functies die in deze privacyverklaring worden vermeld, kunnen we toegang verlenen tot of uw persoonlijke gegevens overdragen aan de aanhangende ontvangers:

Externe bedrijven voor de goede werking en ook verbetering van de internetsite; en.
Externe serviceproviders voor leeftijdsverificatieservices.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens door onze informatieverwerkers vindt plaats op basis van een contract waarbij gegevens-CPU’s dezelfde mate van gegevensbescherming krijgen als geboden onder deze privacyverklaring.

We zullen uw persoonlijke gegevens zeker niet bekendmaken aan derden buiten de Europese Unie.

In het geval dat we door een rechtbank of verschillende andere administratieve autoriteiten worden verplicht, op grond van een onderzoek dat verband houdt met illegale taken, kan het bedrijf uw persoonlijke informatie naar overheidsinstanties verplaatsen naar het niveau dat door de wetgeving is gespecificeerd.

Informatieveiligheid en ook discretie

Om zeker te zijn van het juiste gebruik en de stabiliteit van uw persoonlijke gegevens en ook om ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, verwerking, verwijdering, wijziging of verschillende andere vormen van gebruik te voorkomen, past het bedrijf een passend interieurbeleid toe en neemt het alle juiste zaken, technische en ook procedurele veiligheidsmaatregelen, evenals technische normen, gebaseerd op geschikte wetten en voorschriften.

De verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor wordt uitgevoerd op een manier die de privacy en veiligheid en beveiliging waarborgt, rekening houdend met de meest actuele ontwikkelingen, implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en ook doelstellingen van de afhandeling, samen met de gevaren voor uw wettelijke rechten en vrijheden, die in elk scenario van toepassing zijn.

Uw persoonlijke informatie wordt uitsluitend verwerkt door geautoriseerde werknemers van het bedrijf, gebonden aan strikte discretieverplichtingen.

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de juiste verwerkingsfuncties te vervullen die in deze verklaring worden uitgelegd, in overeenstemming met de principes van gegevensminimalisatie en ook van beperking van opslagruimte. Na de bewaartermijn worden Uw Persoonsgegevens verwijderd uit Onze gegevensbronnen en ook uit onze systemen.

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Workplace of the Information en bij de Information Security Commissioner op de volgende pagina https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ klachten.aspx.

Uw verplichtingen

Door gebruik te maken van onze website en door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, erkent u dat u wordt geroepen om uw actuele, exacte en volledige gegevens te verstrekken zoals gevraagd door het kantoor. Bovendien moet u ons informeren over elke vorm van aanpassingen aan uw gegevens, zodat deze met betrekking tot de garantie up-to-date en ook nauwkeurig worden gehouden.

Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.